C C C C A+ A A- X

Съобщение

19 май 2023

Административен съд - Плевен обявява конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“

05 май 2023

Във връзка с изпълнението на Договор № ВСС-5932/05.04.2022 г., сключен между Висш съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД с предмет: „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“ и в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 9 от 06.04.2023 г. за отмяна на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП на ВСС на РБ (утвърдени с решение на ВСС), Ви съобщаваме следното:

Създаването на потребителски профили се осъществява само чрез Единния портал на електронно правосъдие на адрес: https://ecase.justice.bg/

Заявленията за достъп до дела, подадени до Административен съд – Плевен, на хартиен носител или по електронна поща, продължават да бъдат администрирани по досегашния начин.

Нарушената електронна комуникация между деловодната информационна система на Административен съд – Плевен и обновения по посочения по-горе договор Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) е възстановена, подадените заявления за достъп до делата подадени в периода 27.03.2023г. - 04.05.2023г. ще бъдат подадени към портала и заявителите ще получат достъпо до делата.

На 06.04.2023 г., в навечерието на едни от най-светлите християнски празници, в Административен съд - Плевен гостуваха деца от група „Звездица“ на Детска градина „Чучулига“ по повод предстоящия празник Лазаровден.

Гражданите, страните по делата, адвокатите и други заинтересовани лица могат да подават съдебни книжа чрез Система за сигурно електронно връчване  /Е-връчване/.

 

Справките по дела се извършват:

- на телефон – 064 899920 - за II, III, IV, VI, VII състав и II касационен състав, 1 стая;
- на телефон – 064 899921 - за I, V, VIII, IX състав, I и III касационен състав, 2 стая;

- по електронен път на следния адрес: delovodstvo@pleven-adms.justice.bg, pleven-adms@justice.bg
- чрез създаване и използване на профил за достъп през ЕПЕП до пълната информация за делата

РЕГИСТРАТУРА 064 899922Конкурс за съдебни служители

 

Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и и съдебни служители IBAN: BG33 BNBG 9661 3300 1738 02, BIC: BNBGBGSD.


 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация