C C C C A+ A A- X

Годишни отчетни доклади

Отчети за работата на Административен съд - Плевен за 2023 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2023 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2023 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2023 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2023 година

Отчети за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2023 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2023 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2023 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2023 година

Отчети за работата на Административен съд - Плевен за 2022 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2022 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2022 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2022 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2022 година

Отчети за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2022 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2022 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2022 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2022 година

Отчети за работата на Административен съд - Плевен за 2021 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2021 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2021 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2021 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2021 година

Отчети за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2021 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2021 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2021 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2021 година

Отчети за работата на Административен съд - Плевен за 2020 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2020 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2020 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2020 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2020 година

Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2019 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2019 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2019 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2019 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2019 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2019 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2019 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2019 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2018 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2018 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2018 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2018 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2018 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2018 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2018 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2018 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2017 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2017 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2017 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2017 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2017 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2017 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2017 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2017 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2016 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2016 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2016 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за I полугодие на 2016 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2016 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2016 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2016 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2016 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2015 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2015 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за I полугодие на 2015 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за II полугодие на 2015 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2015 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2015 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2015 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2014 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2014 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2014 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2014 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2014 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2014 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2013 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2013 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2013 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2013 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2013 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2013 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2012 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2012 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2012 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2012 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2012 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2012 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2011 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2011 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2011 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2011 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2011 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2011 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2010 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2010 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2010 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2010 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2010 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2010 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2009 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2009 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2009 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2009 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2009 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2009 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2008 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2008 година

Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр.Плевен за 2008 година

Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела на съдиите от Административен съд гр. Плевен за 2008 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2008 година


Oтчети за работата на Административен съд - Плевен за 2007 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за I полугодие на 2007 година

Статистически отчет за работата на Административен съд - Плевен за 2007 година

Отчетен доклад за работата на Административен съд - Плевен за 2007 година

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация